موسسه خیریه سادات بیت الزهرا (س)

معرفی خیریه سادات بیت الزهرا (س)

ما یک موسسه خصوصی جهانی هستیم که در سراسر جهان از دلایل خوب و تغییرات مثبت حمایت می کنیم.

ماموریت ما

حمایت بدون توقع و خیرخواهانه، بدون چشم داشت و منت و پوشش تمامی نیازهای مادی و معنوی نیازمندان از اهداف ماست.

چشم انداز ما

1-جذب و افزایش خانوادهای تحت پوشش که نیازمند واقعی بوده و از مراکز دیگر حمایت نمی شوند.
2-تعدیل خدمات بین خانوارهایی که وضعیت آنها مطلوب شده است .
3-آموزش های لازم به اعضائ در راستای پیشگیری از بیماری ها و افزایش سطح کیفی خدمات درمان .
4-کشف استعدادها وافزایش زمینه کارآفرینی و ایجاد شغل برای مددجویان
5-افزایش سطح کیفی خدمات گروه مشاوره و برگزاری کارگاه های مشاوره برای مددجویان
6-توسعه وافزایش سطح کیفی آموزش خانواده اعم از آموزش دینی، اخلاقی، فرهنگی، بهداشتی ومهارت زندگی

ارزش های ما

موسسه ما بیش از 20 سال است که حضور دارد. ما تلاش می کنیم بهترین ها را برای همنوعان خود رقم بزنیم.

0میلیون اهداف
0هزار داوطلب
0هزار کودکان
0هزار کشورها

کاری که ما انجام می دهیم

دست‌دست نکن. دل به سخاوت یک‌دله کن. عزیزانی منتظر قلب‌هایی سخاوتمند هستند، دست‌هایت به نظاره نشسته‌اند تا گره از کار فروبسته‌شان بگشایی. پس بگشای دستانت را و دریاب ضعیفان را.